Swedish

Jag är en av de många rösterna av min generation. Vi simmar i en ständig våg av information, men vi tänker inte drunkna; demokratiseringen av kunskap kan och skall användas till vår fördel.

Hör du våra röster?

Vi är kvinnorna, de unga, de osäkra, de fattiga, utbölingarna, de Andra; vi är vakna, och vi är rasande.

Vår kreativitet kan inte tystas ned och misstas för en barnslig fas. Våra idéer kommer inte krossas av er skeva och statiska verklighetssyn. VI är medvetande. Vi är medvetna. Vi är vakna.

Världar bygger och förstör, formar och formas av vår perception av världen. Ord är medvetna eller undermedvetna reflektioner av vårt eget vetande, den fasta manifestationen av våra idéer.
Ord för folk samman. Ord kan stärka oss.
konst kan stärka oss. Fantasin kan stärka oss.

Fantasin spelar roll. Konst spelar roll. Ord spelar roll.

Det är dags att förkasta neutraliteten som har tvingats på oss under slöjan av hövlighet. Vi har inte hyfs? Vi är de monster ni gjorde oss till.

De farliga, de förvirrade, de paranoida, offren, helgonen, syndarna, neurotikerna, alla erotiska representationer och Oedipusfantasierna, de dunkla galaxerna av er vinstdrivna, svaga, heteronormativa fantasi.
Vi är de Andra.

Existens är motstånd när du utmanar status quo.

Våra röster kommer att höras-
Vilan av fred och underkuvande är sedan länge borta.
vi kommer ta våran plats. Vi kommer ta vår rumslighet.
vi kommer bli synliga.
vi kommer existera fullt ut, fullständigt, och oförlåtligt.

Du har rätt, revolutionen är i våra huvuden.
vi kommer ställa ut den för alla att se.

Och du kommer att lyssna.

Advertisements